Jiří Bečka, Siegried Ulbrecht a kol. (Hg.): Slavica v české řeči III/2. Překlady z východoslovánských jazyků v letech 1891-1918. Praha 2012

Research output: Contribution to journalLiterature reviewpeer-review

Translated title of the contributionJiří Bečka, Siegried Ulbrecht a kol. (Hg.): Slavica v české řeči III/2. Překlady z východoslovánských jazyků v letech 1891-1918. Praha 2012
Original languageEnglish
Pages (from-to)232-237
Number of pages5
JournalZeitschrift für Slavische Philologie
Publication statusPublished - 2016

Bibliographical note

erschien erst 2017

Fields of Science and Technology Classification 2012

  • 602 Linguistics and Literature

Cite this